English
Atik Paşa Fuaye
Kahve Arası - 19 Kasım 2014, 18:30 - 19:30
Kahve Arası - 20 Kasım 2014, 18:00 - 18:30
Blush (Trakya Cam A.Ş. katkılarıyla) - 20 Kasım 2014, 19:30 - 20:30

Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.