English
Fuaye
Öğle Yemeği - 19 Kasım 2014, 13:00 - 14:15
Öğle Yemeği - 20 Kasım 2014, 13:00 - 14:15

Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.