English

Damiano Cerrone

SPIN Unit

Şehir Plancısı, SPIN Unit Koordinatörü
Sapienza Üniversitesi'nde mekansal planlama ve analiz bölümünü bitiren Damiano Cerrone ardından Tallinn'de Estonian Academy of Arts'da şehircilik master programını tamamlamıştır. Eğitim hayatı boyunca Tallinn, Helsinki ve Rome'da yapılan araştırma projelerine katılmıştır.
Doktora çalışmasına devam etmekte olan Cerrone, kentsel araştırmalar yürüten SPIN Unit'te araştırmalarını sürdürmektedir. Cerrone'nin kişisel ilgi alanını ise kamusal alanlarda dijital arayüzler ile araştırma projeleri, kentsel morfoloji ve hareket dokuları gibi mekansal analizler oluşturmakta. 
http://www.spinunit.eu/  
Bu Kişiyle İlgili Etkinlikler

Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.