English

Özgür Mumcu

Cumhuriyet Gazetesi

Köşe Yazarı
1977'de doğan Özgür Mumcu, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden sonra Paris I Panthéon Sorbonne Üniversitesi'nde Kendi kaderini tayin etme hakkının azınlıkların korunmasındaki rolü üzerine yüksek lisans tezini ve yine aynı üniversitede İşgal hukukunun güncel sorunları hakkında doktora tezini tamamladı. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde çalışmaktadır. Mumcu, aynı zamanda 2009 senesinden itibaren Birgün gazetesinde başladığı ve Radikal gazetesinde devam ettiği köşe yazarlığını Cumhuriyet'te devam ettirmektedir.

Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.