English

Mark Burry

RMIT

Prof., Mimar
Profesör Mark Burry, mimar. Antoni Gaudí ve dijital mimarlık üzerine çok sayıda yayını bulunmakta. 
Mark Burry, 1979'dan beri Sagrada Familia’nın proje yöneticisi olarak görev yapmakta. 2008 yılında kurduğu RMIT Üniversitesi, Design Research Institute'nün (DRI) yürütücülüğünü yapan Burry, uluslararası kurumlar ve üniversitelerde tasarım ve bilişim odaklı çalışmaları yürütmekte. 

Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.