English

Elif İnce

Radikal Gazetesi

Muhabir
2010'dan beri Radikal gazetesinde muhabir olarak çalıştı. Kent ve çevre haberleri TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Halkevleri ve Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından ödüle değer görüldü. Brown Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu mezunu.

Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.