English

Martin Biewenga

West 8

Şehir Plancısı
1996 yılında Delft Üniversitesi Kentsel Tasarım master programından mezunu olan Martin Biewenga, 2003 yılında bu yana ortak olduğu West 8'de büyük ölçekli projeler yürütücüsü olarka görev yapmakta.
Biewenga çok sayıda uluslararası tasarım yarışmasına katılmış, West 8'in kıyı alanları tasarımına yönelik projelerine liderlik etmiştir. Watercity Vathorst  Amersfoort, Söndre Frihavn öne çıkan çalışmaları olarak gösterilebilir. 
Biewenga Rotterdam Academy of Architecture ve Urban Planning Rotterdamand Amsterdam the Netherlands, Oxford Brooks University ve the Royal Academy of Fine Arts, Copenhagen gibi kurumlarda dersler vermektedir. 
Bu Kişiyle İlgili Etkinlikler

Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.