English

Ahmet Turan Köksal

Zirve Üniversitesi

Dekan Yardımcısı
Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tamamladı.Çeşitli mimari proje yarışmalarında ödülleri vardır.

"Kim Korkar Internet'ten" ve "Internet Sizden Korksun" ve "SketchUp" isimli üç kitabı vardır. "Ustura" isimli romanı da 2013 yılında basılmıştır.

13 yıl boyunca Bilgisayar Destekli Tasarım Paket programları eğitimi ve danışmanlığı dahil çeşitli üniversitelerde dersler verdi.

İrili ufaklı mimari projeleri,bilgisayar dergilerinde süreli makaleleri, mimari dergilerde makaleleri ve ulusal gazetelerde yazıları yayınlandı.

Halen Zirve Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fak. Dekan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.


Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.