English

Yüksel Demir

İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç.Dr.

Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.