English

19 Kasım 2014
1 . Gün

20 Kasım 2014
2 . Gün

Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.