English
Toplu Konut, Perakende, Komşuluk
19 Kasım 2014, 17:00 - 17:15
Yer: Atik Paşa Balo Salonu


Tipi: Konferans
Etiket: Kent

‘Parakende Komşuluk’ ilk kez Emrah ACAR tarafından 1983 tarihli aynı isimli makalesinde behsettiği bir terimdir. 80’ler sonu gecekondudan toplu konuta geçişteki sorunları iredelediği yazısından günümüze dek değişen toplu konut algısı konuşmanın temel strüktürünü oluşturacaktır.

Komşu: Eski Türk dilinde ‘konşı’ beraber konan, batı dillerinde neighbor, nachbar, vicino gibi kavramların üstüne kurulmuş karşılıklarından daha çok ‘yerleşme’ anlamı taşımakta. Yerleşmenin, kollektif eylemlerle evrilen bir yapısı var. Varoluşsal telaşlarla ürettiğimiz mekanı (konut), kullanım amaçlarına ve ihtiyaçlara yönelik arttırıyoruz. Zamana yayılı bu düzende birlikte yaşamak ekonomik ve sosyolojik olarak olumlu. Sorun ise hızlı artan nüfus için seri üretilen konutun, kişiselleşmesindeki sıkıntılardan kaynaklıyor.

Konutlaşma ve yerleşme, günümüzde TOKI elinden, kentin ve güncel politikanın genişleme poltikasının uzantısı olarak, ontolojik yapıyı bozarak biçim değiştiriyor. Altalta, yanyana yaşamak zorunda kalan, hiç bir sosyal karşılaşma alanı bırakılmayan kullanıcı, seri üretim konutunun, parakende komşuluğunu* yaşıyor.
*Acar, E. (1983) Toptan Konut, Parakende Komşuluk, Mimarlık, 83/3, sf.13-17 Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.