English
Yarışma Modelleri
20 Kasım 2014, 17:15 - 18:00
Yer: Atik Paşa Balo Salonu


Tipi: Panel
Etiket: Kent, Mimarlık

Çanakkale Valiliği’nin açtığı bir dizi yarışma ile Türkiye’nin kamu mevzuatında yeri olan, ancak daha önce sadece 1 kez –Savunma Sanayi Müsteşarlığı Binası Yarışması’nda- kullanılan “Ön Seçimli” yarışma modeli yarışmacılar arasında tartışmalara neden oldu. 
Bu panelde, yarışma modellerini, Çanakkale’de açılan yarışmalarla gündem olan “Ön Seçimli” yarışma modelini fırsat olarak değerlendirerek tartışacağız. 
Yarışmaları; genel mimarlık ortamından, mimarlık ortamının etikle ilgili sorunlarından bağımsız olarak tartışmak olanaksız. Yarışmanın açılması aşamasından, binanın yapım aşamasına kadar geçen sürede pek çok karar ve / veya duruş mimarlığı, yarışmaları ve dolayısıyla yarışma modelinin ne olacağını etkiliyor. Bu genel çerçeveden başlayarak yarışma modellerini kamu ve özel sektör açısından; idare ve yarışmacı açısından tartışmaya çalışacağız. 
Model tartışmasına ve öncesinde internette yürütmek istediğimiz ön tartışmaya altlık olması için yarışma modellerini kamu açısından şöyle sıralayabiliriz:
 
Yarışma Şekilleri (Kapsam)
 1. Uluslararası
 2. Ulusal
 3. Bölgesel
Yarışma Şekilleri (Şekil)
 1. Serbest
 2. Ön Seçimli
 3. İki Kademeli
Yarışma Türleri
 1. Mimarlık
 2. Mühendislik
 3. Şehir ve Bölge Planlama
 4. Peyzaj Mimarlığı
 5. Kentsel Tasarım
 6. Güzel Sanatlar
 7. Fikir
 8. Ortakçıl
Yukarıdaki listeleme “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği”ne göre hazırlanmıştır.
 
Kamu kurumlarının uymakla yükümlü oldukları yönetmeliğin yarışma modellerini tarifi yukarıdaki gibi. Peki, özel sektör ne olacak?
Mimarlar Odası’nın bir yarışmalar yönetmeliği var ancak bunun özel sektör için hiçbir yaptırım gücü yok. Ayrıca özel sektörün böyle bir yönetmelikten haberi dahi yok. Oda’nın yönetmeliğinin üyeleri üzerinde de yaptırımı olmaması yönetmeliğin önemli bir dezavantajı.
Bu tartışmada özel sektör kendi içinde gayrimenkul geliştiriciler ve geri kalanlar olarak ikiye ayrılabilir. Burada –asıl tartışmayı panele bırakarak- bu iki grubun tasarım yarışmalarına yaklaşımlarının farklı olduğunu söylemekle yetinebiliriz. Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.