English
Mimaride İleri Dijital Üretim Teknikleri ve Potansiyelleri
20 Kasım 2014, 11:45 - 12:00
Yer: Atik Paşa Balo Salonu


Tipi: Konferans
Etiket: Mimarlık, Sürdürülebilirlik & İnovasyon , Tasarım

Bilişim teknolojisinin hızlı gelişimi ve endüstriyel yapım sistemlerine adaptasyonu sonucunda dijital araçların ve dosyadan fabrikasyona (CAD-CAM) sistemlerin mimaride tasarım süreçlerine dahil edilebilmeleri farklı tektoniklerin konvansiyonel olarak denenebilmesini mümkün kılmıştır.  Dijital ortamda oluşturulan formların inşa edilebilirliği sorunsalından doğan dijital üretim teknikleri  kompütasyon ve üretim arasında oluşan boşluğu doldurmuş ve tasarım sürecini bir döngüye çevirerek mimarın rolünün “araç geliştirici” olarak yeniden yorumlanmasına sebep olmuştur.  Bu yeni rol tasarım düşüncesini değiştirirken üretim tekniği ve malzeme davranışının birer parametre olarak yeniden yorumlanmasına olanak sağlamıştır. Konuşmada, mimarın “araç geliştirici” rolü yanı sıra, prototip aşamasından endüstriyelleşmiş tekniklere varan yeni araçların tasarlama ve inşa etme fikrini  dönüştürme potansiyelleri ele alınacaktır.Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.