English
Bir Tüketim Nesnesi Olarak Kentin Yarını
19 Kasım 2014, 12:30 - 13:00
Yer: Atik Paşa Balo Salonu


Tipi: Diyalog
Etiket: Kent
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.